Wat is afbreukrisico?

Wat is afbreukrisico?

Wat is afbreukrisico?

De mogelijkheid dat een bepaalde actie, campagne of handeling een ongewenst neveneffect oplevert, wordt in de online marketingwereld ook wel afbreukrisico genoemd. Ook het risico waar de kans op falen groot is, is een veel gebezigd antwoord op de vraag wat is afbreukrisico. Goede ondernemers houden bij het ontwikkelen van een campagne rekening met zowel de positieve als de negatieve effecten. Overigens hoeft een eventueel afbreukrisico niet altijd iets heel negatiefs te zijn. Dat stellen althans mensen die zeggen dat slechte reclame ook reclame is. En daar zit soms best wat in.

De negatieve bijeffecten van een campagne

Wat is het afbreukrisico? Het zijn de negatieve bijeffecten van een reclameboodschap. Je kent het vast wel. Er komt reclame op de televisie. De ene groep walgt van de reclame, de andere groep vindt het leuk. Goede campagnemakers calculeren dit ook in. Een negatieve respons op reclame hoeft daarbij niet eens altijd een nadelig effect te hebben. Zeker niet als de mensen die de reclame afstotelijk vinden geen klanten van jou zijn. In dat geval is van inkomstenverlies dan ook geen sprake. Wordt de boodschap echter afgestoten door wel de door jou beoogde doelgroep, dan mag jij je wél zorgen gaan maken.

De roze pen van Bic

Wie al te maken kregen met afbreukrisico en wat als prima voorbeelden gelden zijn wel de roze pen van Bic en de woorden van Elon Musk. de drijvende kracht achter Tesla. Musk twitterde als bestuurslid iets over vrouwen, en joeg zo een grote doelgroep tegen zich in het harnas. Het afbreukrisico was vervolgens te groot hem nog langer te handhaven. Bic bracht voor vrouwen ooit eens een roze pen uit. Ook die move kende een behoorlijk afbreukrisico. Zeker toen vrouwen zich hardop afvroegen waarom ze niet met de reguliere blauwe Bic pen zouden kunnen schrijven.

Gebruik maken van het afbreukrisico

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een afbreukrisico, dan hebben de campagnemakers daar vaak al rekening mee gehouden en ligt er een alternatief plan klaar om al te veel schade te voorkomen. Goede online marketeers kunnen dus ook gebruik maken van het afbreukrisico. Of beter; die schatten al op voorhand in dat de echte risico’s beperkt zullen blijven.