Wat is Agile?

Wat is Agile?

Wat is Agile?

Wat is Agile? Agile verwijst naar een ontwikkeling van software. Deze software is gebaseerd op een evolutie van vernieuwende eisen en oplossingen die kleine groepen die zelf laten genereren. Doel van Agile is het snel ontwikkelen van zeer hoge kwaliteit software.

Werkwijze gaat uit van twaalf basisprincipes

Een manifest stond aan de wieg van de bekende Agile methodiek. Het is ooit opgesteld door een aantal professionals in software ontwikkeling. Binnen de methodiek gelden twaalf basisprincipes. Vertaal je Agile, dan kom je op zoiets als ‘behendig’ en ‘snel’. Agile maakt ontwikkelingen ook daadwerkelijk sneller, efficiënter en beter, zeker afgezet tegen andere manieren van soft- en hardware ontwikkeling. Agile is niet wetenschappelijk onderbouwd overigens. De resultaten liegen echter niet en maken dat er vertrouwen is in deze manier van werken.

Grondbeginselen dateren al uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw

De grondbeginselen van deze ontwikkeling dateert al uit de vijftiger jaren, maar is eigenlijk pas vanaf de negentiger jaren in opmars. Vanaf de negentiger jaren kwamen er ook steeds meer verschillende manieren van software ontwikkeling volgens het Agile principe. Een bekend voorbeeld van deze manier van werken? Dat is zonder twijfel Scrum. Scrum is een manier van werken die gebaseerd is op de twaalf basisprincipes van Agile, De nadruk van dit systeem is de ontwikkeling van software. Teams met tussen de drie en negen ontwikkelaars verdelen dan het werk in specifieke acties. Daarbij wordt steeds een tijdsplanning van tussen de twee en de vier weken aangehouden., In dagelijkse scrums van een kwartier worden plannen besproken en bijgesteld. Zo ontstaat uiteindelijk het gewenste eindresultaat.

Niet geschikt voor de grotere organisaties

Aanpassend vermogen is erg belangrijk binnen deze manier van het ontwikkelen van software. De filosofie is overigens lang niet altijd geschikt voor alle bedrijven. Zeker binnen de grotere organisaties werkt het niet altijd. Het is een manier van werken die specifiek geschikt is voor projecten die opgedeeld kunnen worden in kleinere partjes en dat op basis van steeds nieuwe toevoegingen. Wat je wel ziet is dat grotere bedrijven elementen uit het manifeest halen en zo voor een meer hybride vorm kiezen. Het wordt dan meer een leidraad.