Wat is de Telecomwet?

Wat is de Telecomwet?

Wat is de Telecomwet?

De telecomwet, een afkorting van de Telecommunicatiewet, is een wet in Nederland die afkomstig is uit het jaartal 1998. In deze wet staan regels beschreven die betrekking hebben op de infrastructuur van communicatiemiddel waarbij de focus voornamelijk ligt op de liberalisering van het werke en de mogelijkheden voor mededinging. Maar wat is de telecomwet nu precies en welke restricties en beperkingen kan de telecomwet hebben voor jouw bedrijf? Alles over de telecomwet lees je op deze pagina.

Definitie telecomwet

Als we kijken naar het doel van de overheid met deze wet is het om iedereen vrije toegang te verschaffen tot een modern maar vooral een betrouwbare telecommunicatie infrastructuur. Zoals je wellicht weet was het aan het einde van de jaren tachtig al mogelijk om verbinding te maken met het internet. In de jaren negentig duurde merkte we dat het ingeburgerd werd in het dagelijks leven.

Naast bereikbaarheid via de telefoon is het natuurlijk ook van belang voor je beschikbaarheid. Zo heeft iedereen recht op voldoende en betaalbare telecommunicatiemiddelen. Hierdoor moeten noodnummers bijvoorbeeld altijd bereikbaar zijn en moeten deze voorrang krijgen op andere diensten. Ook is het goed om rekening te houden met nieuw technologieën. De telecommunicatiewet gaat voornamelijk over een aantal zaken te weten:

  • Dit is het beleid waarop draadloze frequenties worden verdeeld;
  • Telefoonnummer beleid. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de splitsing tussen vast en mobiele nummers en het gebruik van speciale nummers zoals 0900 of 0800 nummers.
  • Zo zijn in de wet diverse regels opgenomen met betrekking tot tarieven voor de speciale nummers zoals de 0900 nummers.
  • Zoals je wellicht weet is er steeds meer aandacht om privégegevens online te beschermen. Denk bijvoorbeeld om het recht op vergeten te worden.

Zoals je weet is de betekenis van de Telecomwet in de loop der jaren veranderd. Dit heeft voornamelijk in 2016 plaatsgevonden waarbij diverse wijzigingen zijn doorgevoerd waaronder een overstap naar andere providers, storingen en andere alarmeringen. Daarnaast houdt het ACM toezicht op de naleving van regels.

Tot slot is het ook nog goed om te melden dat in aanvullingen op de nationale wetgeving ook diverse afspraken zijn gemaakt op Europees niveau die betrekking hebben op Nederland. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de recent hot en trending topic de AVG privacy wetgeving.