Wat is een alt tag?

Wat is een alt tag?

Wat is een alt tag?

Wat is een alt tag? Goede vraag. Een alt tag is een tekst die een element op de webpagina beschrijft die onder bepaalde specifieke omstandigheden niet zichtbaar is. De informatie kan zowel zicht- als hoorbaar worden gemaakt voor gebruikers die de content niet kunnen bekijken vanwege technische beperkingen of visuele problemen.

Alt tag is mogelijk sinds de komst van HTML 2

Sinds de komst van HTML2 kan gebruik gemaakt worden van de alt tag. Behalve een handig hulpmiddel kan de alt tag eveneens invloed hebben op de SEO waarde van een webpagina. In de regel werken webpagina’s vaak met meer dan een mediatype. Meest bekende vormen zijn de tekst en de afbeelding. Indien een afbeelding niet vertoond kan worden of als een gebruiker visueel beperkt is, kan door een alt tag in de HTML de visuele afbeelding in de tekst worden beschreven.

Wat is de betekenis van alt tag precies?

Standaard is de alt tag – hetgeen staat voor alternatieve tekst- niet zichtbaar, maar door het gebruik van de muis die je over de afbeelding beweegt wordt de alternatieve tekst toch duidelijk zichtbaar of hoorbaar gemaakt. Dit kun je ook bewerkstelligen door gebruik te maken van een screenreader. Is er sprake van abstracte afbeeldingen kan het overigens nog wel eens moeilijk zijn een duidelijke alt tag te beschrijven.

Ook toegepast om de SEO te verbeteren

Binnen de online marketing wordt de alt tag ook gebruikt om de SEO te verbeteren. De vaak zichtbare ondertitels onder een afbeelding zijn voor de webcrawlers niet altijd zichtbaar en worden niet altijd met elkaar in verband gebracht. Door de afbeelding juist met woorden te beschrijven, kan het algoritme die informatie gebruiken om de ranking binnen de zoekresultaten vast te stellen. Bijzonder is overigens wel dat alt tag eigenlijk alt attribute zou moeten heten. Want alt attribute is de officiële benaming. Verder is het een misverstand te denken dat alt tag hetzelfde is als een tooltip. Je kunt als je webdesigner bent de functionaliteit prima testen door screenreaders toe te passen. Op die manier kan de situatie voor mensen die te maken hebben met een visuele beperking gestimuleerd worden.