Wat is een epiloog?

Wat is een epiloog?

Wat is een epiloog?

Een verhaal kan een epiloog en een proloog hebben. Een proloog staat aan het begin van het verhaal en introduceert vaak het verhaal, dit dient dus als een soort inleiding als het ware. Een epiloog staat aan het einde van een verhaal, dit wordt dan vaak ook beschouwd als een soort nawoord, maar er zit wel degelijk verschil in! Een epiloog kan op verschillende manieren worden ingericht. Heeft het verhaal zich bijvoorbeeld in het verleden afgespeeld? Dan kan er in de epiloog worden verteld hoe het vandaag de dag met de mensen uit het verhaal gaat. Een nawoord wordt verteld vanuit de auteur zelf, bij een epiloog is dit vaak niet het geval.

Een epiloog is niet noodzakelijk

Een epiloog is overigens geen verplicht onderdeel van een verhaal. Een verhaal kan ook zonder epiloog geschreven worden. Het niet schrijven van een epiloog kan een goed idee zijn als de auteur het verhaal nog een vervolg zou willen geven. Een open einde kan dan soms een betere manier zijn om het verhaal te beëindigen. Een epiloog kan als voordeel hebben dat het verhaal op deze manier mooi wordt afgesloten. Het lezen van een epiloog kan ook nadelig zijn. Een epiloog kan namelijk vertellen wat er na het gelezen verhaal met de karakter gebeurt. Veel lezers vinden het fijn als zij zelf nog kunnen speculeren over het einde en wat erna gebeurt. Met een epiloog kan dat dus eigenlijk niet. Bovendien is er bij het gebruik van een epiloog, geen sprake van een open eind. Een vervolg kan dan onwaarschijnlijker zijn.

Een epiloog wordt soms ook vanuit een karakter geschreven

Soms is een epiloog een monoloog van een karakter uit het verhaal. Dit kan ook het geval zijn wanneer de rest van het verhaal vanuit een hele andere perceptie geschreven is. Het kan de lezer bijvoorbeeld een beter beeld geven van de denkwijze van een karakter. Het kan de manier waarop bijvoorbeeld de hoofdpersoon handelt beter verklaren. Het kan de lezer ook voldoening geven om te lezen hoe de hoofdpersoon zich voelt nadat het verhaal is geëindigd.

Een epiloog of vooruitblik

Een epiloog is overigens anders dan een vooruitblik op het volgende deel van een verhaal. Zie je in een film na de aftiteling bijvoorbeeld wat er in een volgende film zal gebeuren, dan is dit niet per sé een epiloog. Een vooruitblik, ook wel stinger of teaser genoemd, wordt namelijk gebruikt om ervoor te zorgen dat het volgende deel bekeken of gelezen zal worden door de mensen die het eerdere de van het verhaal hebben gelezen of bekeken hebben. Door dit direct na het verhaal of de film te doen, wordt de juiste doelgroep bereikt en zijn mensen dus op de hoogte van wat er nog komen zal. Dat is in principe dus niet het doel van een epiloog.