Wat is een SWOT analyse?

Wat is een SWOT analyse?

Wat is een SWOT analyse?

SWOT staat voor een methode waarbij het goed is om huidige processen van het bedrijf te bepalen voordat er een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe strategie. SWOT staat voor

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Het is eenvoudig gesteld de sterke en de zwakke punten van een organisatie. Maar wat is een SWOT Analyse nu precies en hoe kun je zelf een goede SWOT analyse opstellen? Hieronder lees je alle ins en outs op het gebied van een SWOT zodat je er zelf mee aan de slag kunt gaan.

Definitie SWOT Analyse

Als we kijken naar een SWOT analyse komen de volgende punten aan bod:

  • Strengths: Dit zijn de sterke punten van een organisatie;
  • Weaknesses: Dit zijn de zwakke punten van een organisatie;
  • Opportunities: De mogelijkheden die er liggen voor een organisatie;
  • Threats: De risico’s die er liggen voor een organisatie.

Het voornamelijkste doel van een SWOT is om ervoor te zorgen wat de sterke en zwakke punten van een organisatie zijn op een specifiek punt. Deze toetsing vindt over het algemeen plaats wanneer een bedrijf de intentie heeft om van koers te veranderen. Over het algemeen wordt er naar de huidige situatie gekeken en zo kunnen diverse opties tot de orde komen met mogelijke knelpunten en uitdagingen.

De SWOT analyse kort uitgelicht

Als we kijken naar een klein voorbeeld om je wat meer houvast te geven bij de termen SWOT kun je denken aan:

  • Sterkte: Een bedrijf heeft een goed lopend inkoopproces
  • Zwakte; Er ontbreekt ervaring in de marketing van het bedrijf;
  • Kans: De producten zijn goed voor zowel de groothandel als voor particuliere doeleinden;
  • Bedreiging: Er zijn concurrenten die inferieure kwaliteit producten leveren tegen enorm lage prijzen.

Op basis van bovenstaande kun je dus tot de conclusie komen dat de voorbeeld van marketing niet boven de kwaliteit van het product gaat. Op basis van deze uitkomsten kan het bedrijf in kwestie haar strategie aanpassen waardoor je zeker weet dat je goede kwaliteit zult behalen en dat is natuurlijk erg onprettig.

Nieuwe koers met je bedrijf? Voer een SWOT uit

Als je een nieuwe koers wilt gaan varen met je bedrijf is het altijd goed om een SWOT uit te voeren. Als je namelijk een nieuwe koers wilt varen is het goed dat je kijkt naar de mogelijkheden voordat je besluit bepaalde zaken te gaan uitvoeren. Het is immers zonde als je een bepaalde koers gaat varen en niet weet wat de gevaren zijn waar je tegenaan kunt lopen. Op deze manier is het goed om hier aandacht aan te besteden voordat je de beslissing maakt.