Wat is engagement?

Wat is engagement?

Wat is engagement?

Engagement is Engelstalig voor verloving. Als we het in de online marketingbranche over engagement hebben, dan bedoelen we hiermee de band die een bezoeker met een pagina, online platform of zoekterm heeft. Er zijn verschillende manieren om het engagement van een bezoeker te meten. Het engagement kun je bijvoorbeeld bepalen aan de hand van hoe vaak er op een bepaalde pagina geklikt wordt vanuit een zoekmachine. Als er vaak op de pagina geklikt wordt, betekent dit dat de pagina relevant is voor de zoekterm. Er is dan sprake van engagement.

Andere onderdelen van engagement

Er zijn ook andere onderdelen van engagement. Zo is bijvoorbeeld ook het bounce percentage belangrijk. Het bounce percentage is hoeveel procent van de mensen weggaat van een pagina zonder verder te klikken. Als dit percentage hoger ligt, dan is dit een teken dat mensen op de pagina niet de juiste informatie vonden. Het kan ook betekenen dat de bezoeker niet goed weet welke stap hij na de betreffende pagina moet nemen. Er kan bijvoorbeeld een duidelijke Call To Action vereist zijn. In ieder geval betekent een hogere bounce rate dat er sprake is van minder engagement.

Ook het aantal pagina’s dat een bezoeker aanklikt, is iets aan de hand waarvan je het engagement kunt bepalen. Als een bezoeker veel pagina’s bezoekt, betekent dit dat de bezoeker geïnteresseerd is in de content. Er is dan sprake van engagement. De bezoeker wil in dat geval namelijk meer weten. Ook hoe lang een bezoeker op je website te vinden is, kan iets zeggen over het engagement.

Waarom engagement belangrijk is

Engagement is zeer belangrijk. Als er interesse voor een onderwerp, pagina of website is, betekent dit dat je hier voordeel uit kunt halen. Hoe meer engagement bij een bezoeker, hoe groter de kans dat de bezoeker uiteindelijk ook tot een conversie zal leiden. Om die reden is het belangrijk om het engagement zo groot mogelijk te maken.

Wil je het engagement verhogen? Dan is het aan te raden om contact op te nemen met een professionele online marketingexpert. Deze kan je helpen om het engagement te verhogen, waardoor je website succesvoller zal zijn.