Wat is redigeren?

Wat is redigeren?

Wat is redigeren?

Redigeren is een belangrijk begrip in de content wereld. Het staat voor het aanpassen van een stuk tekst of een stuk content. Hierbij is het belangrijk dat de originele content niet helemaal goed is. Hierbij wordt er dus gekeken wat er fout is gegaan en hoe dit verbeterd kan worden. Dit noemen we dus redigeren, dit heeft echter niet alleen te maken met online content, maar kan ook te maken hebben met de fysieke wereld. Zo kan het zijn dat een boek niet helemaal klopt en dan komt redigeren ook aan te pas. Zo wordt naar dat een boek af is gekeken naar eventuele foute en wordt dit goed onderzocht. Dit onderzoek is belangrijk omdat dit het laatste onderzoek is naar eventuele fouten in een stuk content of bijvoorbeeld een boek. Hierbij wordt er op veel verschillende dingen gelet. Zo wordt er gekeken of er spelfouten zijn en of het grammaticaal allemaal in orde is. Daarnaast wordt er gekeken of er genoeg leestekens in zitten en/of deze wel allemaal goed geplaatst zijn. Ook wordt er gekeken naar overbodige woorden en wordt er gekeken naar de passages. Ook wordt er gekeken of alle zinnen even leesbaar zijn en/of alles duidelijk en van hoge kwaliteit is. Ook wordt er bij content vooral gekeken of er teksten ook korter kunnen worden gemaakt. Dit kan voor de lezer fijner zijn. Als je dit allemaal hebt onderzocht kan je kijken op welke manier je het allemaal kan redigeren. Op deze manier zijn alle fouten eruit gehaald en kan het uitgegeven worden.

Verschil met corrigeren

Vele mensen denken dat redigeren en corrigeren hetzelfde zijn. Maar bij corrigeren gaat het meestal om kleine ingrepen. Zo kunnen dat alleen maar spelfouten zijn bijvoorbeeld. Bij redigeren wordt er echt gekeken naar het hele plaatje en wordt ieder onderdeel helemaal onderzocht. Corrigeren doe je vaak ook terwijl je nog bezig bent met het typen van een stuk content of een boek. Bij redigeren doe je dit echt pas op het eind om alles nog een keer goed naar te lopen. Op deze manier kun jij je content goed uitbrengen.